Bộ cài đặt phần mềm bán hàng

Bộ cài đặt phần mềm quản lý bán hàng giá rẻ Fast Sales, Tỷ Phú, Thần Tài, Fast Cook, Karaoke, Hotel, Gas, Water Wara, ....

Ngày đăng: 25-09-2018

3,066 lượt xem

Bộ cài đặt phần mềm bán hàng dành cho máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 7

    
Microsoft SQL SERVER 2008 - 32 bit
Microsoft SQL SERVER 2008 - 64 bit
.Net Framwork 4.0
Phần mềm quản lý bán hàng

 

Bộ cài đặt phần mềm bán hàng dành cho máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 8, 10.

    
Microsoft SQL SERVER 2012 - 32 bit
Microsoft SQL SERVER 2012 - 64 bit
.Net Framwork 4.5
Phần mềm quản lý bán hàng

 

Bộ cài đặt phần mềm bán hàng dành cho máy tính sử dụng hệ điều hành Windows XP.

    
Microsoft SQL SERVER 2005
.Net Framwork 3.5
.Net Framwork 2.0
Window 3.1
Phần mềm quản lý bán hàng

 

www.phanmembanhanghcm.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha