Download phần mềm bán hàng miễn phí

Download phần mềm bán hàng miễn phí

  • Download Phần mềm bán hàng miễn phí

    28-09-2018 // 3,774 lượt xem

    Phẩn mềm bán hàng miễn phí ExSales là phần mềm bán hàng miễn phí được lập trình bằng Excel được thiết kế đơn giản đáp ứng nhu cầu quản lý tối thiểu nhất cho chủ cửa hàng, giúp chủ cửa hàng không mất nhiều thời gian tính toán hóa đơn cho Khách hàng.

    Chi tiết →