BÁN HÀNG ONLINE

Phần mềm Marketing automation là phần mềm tự động hóa tiếp thị trên các nền tảng như Email Marketing, Zalo Marketing, Viber, Chatbot, Wifi, SMS ... . Ứng dụng phần mềm Marketing Automation giúp tự động hóa các quy trinh tiếp thị bán hàng một các chủ động, đồng thời tăng hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra phần mềm Marketing automation còn giúp tự động hóa viêc lưu trữ và phân loại data khách hàng, chăm sóc khách hàng theo kịch bản đã cài đặt sẵn...