Phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP giá rẻ

Phần mềm ERP là giải pháp đồng bộ hóa toàn bộ quy trình quản lý bán hàng, quản lý kho ... từ Kho tổng, Showroom, Cửa hàng bán lẻ, dến các đại lý nhượng quyền. Phần mềm ERP giúp việc tập hợp số liệu bán hàng và số liệu kinh doanh tức thời, nhanh chóng vào bất kỳ lúc nào, kể cà khi đang đi công tác nước ngoài.