Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng, cafe, nhà hàng

Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng là giải pháp đồng bộ hóa toàn bệ quy trình quản lý bán hàng, quản lý kho từ Kho tổng, kho chính, Showroom, Cửa hàng bán lẻ, dến các đại lý nhượng quyền. Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng, giúp việc tập hợp số liệu bán hàng và số liệu kinh doanh tức thời, nhanh chóng vào bất kỳ lúc nào, kể cà khi đang đi công tác nước ngoài.